ලෝකයේ විශ සහිත සතුන්


Comments

  1. මේක මම දාපු පොස්ට් එකක් නේ...
    එක ඒහෙමම කොපි කරලා..

    http://clakshan.blogspot.com/2010/11/11-most-poisonous-animals-in-world-11.html

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය