රත්තරන් පාට කොමඩ් එක

Comments

  1. ෂුවර් එකටම ඔය ස්ටැන්ලි පීරිස්ගෙ සෙක්සෆෝන් එකට වෙන්න ඇති චූ කරල තියෙන්නෙ..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය