ඔබට සුදුසුම ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීම

ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ පිරික්සුම් පත්‍රිකාව

පහත වගුව ඔබට ගැළපෙන ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වයි.  එය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පහත උපදෙස් පිළිපදින්න:

(1) වම්පස කෙළවරේ ඇති තීරය තුළ ඔබ සළකා බලමින් සිටින ව්‍යාපාර අදහස් කැමැත්තේ අනුපිළිවෙළින් ලියන්න.  එනම්,  වම්පස ඉහළම කොටුවේ ඔබ වඩාත්ම ප්රිය කරන ව්‍යාපාර අදහසත් ඉන් පහත කොටුවේ ඊළඟ අදහසත් පරිදිදෙනි, එලෙස ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අදහස් ලියා තබන්න.

(2) දැන් ඒවාට පහත පරිදි 0 හා 3 අතර අගයක් ලබා දෙන්න.  ඒ සඳහා පහත  ඇගයුම් ක්රමය භාවිතා කරන්න: 0-නැත, 1-සාමාන්යයට වඩා දුර්වලය  2-සාමාන්යයි, 3-සාමාන්යට වඩා හොඳයි.

මේ ඇගයුම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සළකා බැලිය යුතු අංශ කිහිපයක් පහක දැක්වේ:

එම ව්‍යාපාරය ගැන ඔබ සතු දැනුම.  ටෙ එම ව්‍යාපාරය ගැන ගැන කොතරම් දැනුමක් තිබේද? ඔබ කාලය හා මුදල් වැය කොට කොටට එම ව්‍යාපාරය ඉගෙන ගත යුතුද?  ඔබ සතු ව්‍යාපාර දැනුම ප්‍රමාණවත්  නොවන හෙයින් හවුල්කරුවක් අවශ්ය වනු ඇත්ද ?
අගැයුම: 0- ව්‍යාපාරය ගැන දැනුමක් නැත ත; 1- සාමාන්ය මට්ටමේ වක්ර දැනුමක් ඇත; 2- දැනුම සීමිතයි; 3-වැඩට අවශ්ය දැනුම ඇත.

එම ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔබට ඇති අත්දැකීම්.  ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබට යම් ක්ෂේත්‍රයක් ලැන පුඵල් දැනුමක් ඇතත් අත්දැකීම් මද විය හැක.  මේමඔබ කෙදිනක හෝ මෙවැනි ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවකු හෝ සේවකයකු ලෙස කටයුතු කොට තිබේද?  එම ව්‍යාපාරය සඳහා සැබෑ අත්දැකීම් කොපමණ වැදගත් වේද?
 අගැයුම: 0- අත්දැකීම් නැත නැතනැ; 1- වක් අත්දැකීම්ඇත; 2- අත්දැකීම් සීමිතයි; 3- ව්‍යාපාරය හුරු පුරුදු එකකි.

ඔබේ හැකියාවන්. ඔබේ තේරූ සියලු ව්‍යාපාර සඳහා පොදු හැකියාවන් මොහොතකට අමතක කොට, ඒඒ ව්‍යාපාර සඳහා සුවිශේෂී හැකියාවන් පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු කරන්න.   ඔබ සතුව එම හැකියාවන් කොපමණ කතිබේද?  ඔබට එම හැකියාවන් බොහෝ නැතිනම්, ඒවා ලබා ගැනීම කොතරමෟ අපහසු වනු ඇත්ද?  
 අගැයුම: 0-කිසිවක් නැත; 1- හැකියාවන් සීමිතයි; 2-ඇතැම් හැකියාවන් තිබේ; 3-බො බේ බොහෝ හැකියාවන් ඇත.

 ව්‍යාපාරයට ඇතුල් වීමේ පහසුව.   ව්‍යාපාරයට ඇතුල් වීමට දැරිය යුතු වියදම් මෙන්ම එහි ඇති තරගකාරී බාධක ගැනද සිතිය යුත්තේ මෙහිදීය.  උදාහරණයක් ලෙස,  ඔබ නිවසේ සිටම කරගෙන යා හැකි සේවා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම එතරම් වියදම්කාරී නොවුණද, එම සේවය සපයන කකිහිප දෙනෙකු දැනටත් සිටී නම් එම ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීම අපහසු වනු ඇත..
 අගැයුම: 0- බොහෝ දෙනකු සිටින ක්ෂේත්‍රයකි, පිවිසීම අපහසුය; 1-සීමිත පිවිසීමක් සඳහා ඉඩ ඇත; 2-විශාල හා කුඩා තරගකරුවන්ගේ මිශූණයකි; 3-ඕනෑම ප්‍රමාණයක ව්‍යාපාරයක් සඳහා පිවිසීමේ අවකාශ ඇත.

සුවිශේෂීබව.  සුවිශේෂීබව යනු වෙනත් කිසිවකු එම භාණ්ඩය හෝ සේවාව අළෙවි නොකළ යුතු යැයි නොපැවසේ; එහෙත් ඔබ එම   භාණ්ඩය හෝ සේවාව අළෙවි කිරීම  අනෙකුන්ලෙන් වෙනස් සුවිශේෂී ක්රමයක් විය යුතුය, නැතිනම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ කිසිවකු තවමත් එය අළෙවි නොකරනවා විය හැක.  දැනටමත් ව්‍යාපාරයේ නියුතු තරගකරුවන්ගෙන් වෙනස් වන යම් ආකාරයක් සොයා ගැනීමට ඔබ වෙහෙස විය යුතුය.
 අගැයුම: 0-ඔබේ භාණ්ඩය හා සේවාව සෑම තැනකම ඇත; 1- ඔබේ භාණ්ඩය හා සේවාව ලබා දෙන තවත් කිහිප දෙනෙක් සිටිති; 2- සිටින්නේ එක් අයකු හෝ දෙදෙනකු පමණි ; 3- ඔබේ භාණ්ඩය හා සේවාව ලබා දෙන කිසිවකු නැත. ව්‍යාපාර අදහස
ඔබේ දැනුම
ඔබේ අත්දැකීම්
ඔබේ හැකියාවන්
ඇතුල්වීමේ හැකියාව
සුවිශේෂීබව
සමස්ත ළකුණු
(3) දැන් සියලු සංඛ්‍යාවල එකතුව සොයන්න.  එම අංකවල අර්ථය දැන ගැනීමට හා ඔබේ ව්‍යාපාර ලැයිස්තුව කෙටි කර ගැනීමට උපදෙස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ:
·         ලකුණු 10ට අඩු යම් ව්‍යාපාරයක් වේ නම් එය ඉවත් කරන්න.
·          අවම වශයෙන් සෑම කොටසකම ලකුණු දෙකක් හෝ නොලැබූ යම් ව්‍යාපාරයක් වේ නම් එය ඉවත් කරන්න.
·          සුවිශේෂීබව යට‍තේ ලකුණු තුනක් නොලැබූ යම් ව්‍යාපාරයක් වේ නම් එය ඉවත් කරන්න.

දැන් අදහස් කීයක් ඉතිරි වී තිබේද?  ඔබේ පිළිතුර එකක්වත් නැත යනු නම් ඔබ තව වර්ධනය විය යුතු වන්නනේ කුමන ක්ෂේත්‍ර වලද යන්න හඳුනා ගත යුතු අතර 1 ලෙස සටහන් වූ ක්ෂේත්‍ර2 බවට පත් කිරීමටත්, 1 ලෙස සටහන් වූ ක්ෂේත්‍ර2 බවට පත් කිරීමටත් කටයුතු කරන්න. ඔබේ ව්‍යාපාර සංකල්ප එකකට වඩා තවමත් ඉතිරි වී ඇත්නම් එය මිහිරි ගැටලුවකි: එනම් ආරම්භ කළ යුත්තේ කුමන ව්‍යාපාරයද යන්න‍යි.   ඔබේ පිළිතුර ලෙස ඉතිරි වී ඇත්තේ එක් ව්‍යාපාරයක් පමණක් නම් ඔබට වඩාත්ම ගැලපෙන ව්‍යාපාරය ඔබ තෝරාගෙන ඇත.

Comments

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය