වන සතුන්ටත් රෝහලක්


වන සතුන්ගේ අයිතිවාසිකම් මිනිසා විසින් ආක්‍රමණය කරන කල්හි උන්ගේ සිය වසස්තාන අහිමි විමත් සමග අලි තුන් ඇතුලු ලොකු කුඩා සියලු සත්වයෝ මිනිසා සමග ගෑටුම් තිකර ගනිති
මෙහි අවසන් ප්‍රතිපලය වන්නේ වන සතුන් අනතුරට පත්විමයි
අනතුරට පත්වන සතුන් වෙනුවෙන් ති එකම ස්තdය උඩවලව ත් අතුරු සෙවනි ඒ අලි තුන් සදහා පමනි
ගාල්ල මහ නගර සභාවට අයත් හියාරේ අනෙකුත් ලොකු කුඩා සතුන් වෙනුවන් ජෛව විවිදත්ව කේන්ඳ්‍රය තුල රෝහලක්  ඉදිකොට තිබේ

මෙම රෝහල වන සතුන් වෙනුවන් මිස ගෙවල්වල ඈතිකරන සුරතල් සතුන් වෙනුවන් ප්‍රතිකාර නොකරන බව ගාල්ල වනජීවි සරක්න සගමයේ සබාපති මදුරපාල මහතා පවසා සිටි මෙම රෝහලට රෑගෙන එනසතුන් වෙනුවන්  ප්‍රතිකාර කිරීමට පශු වෛද්‍යවරියක් සතුන් වෙනුවන් ඔනෙම වෙලාවක  ප්‍රතිකාර කිරීමට සුදානමින් සිටී

Comments

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය